Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Úterý 11.12.2018
Nepřítomní učitelé1234567891011
Dostálová Anna(SN)-
Hladíková Pavlína(SN)-
Jiránek Zdeněk(PN-L)--<>
Kašparová Hana(SN)--
Nováková Jana(S)--BkKt-Ša-----
Plašilová Daniela(S)KjDr-ČáDr------
Slavíček Jiří(PN)-Čb--KkKk....---
Šuchová Olga(PN-L)Šk-RoKh--
Zachař Ivo(D)-----------
Zrůstová Jana(SN)-
Místnosti mimo provoz1234567891011
p01A
103AAAAA
Změny v rozvrzích učitelů:
Běláková Jaroslava3. hodzměna NEJ1.B4 (N)(205)
3. hodspojeno (No S)RUJ1.B4 (R)(205)
Čábelová Kristýna2. hodsupl. (Sl PN)FYZ1.B4(p01)přespočetná hod.
Čáslavová Ilona4. hodsupl. (Pš S)ANJ2.A8 (A1)(S)přespočetná hod.
5. hodzměna ANJ3.A4 (N2)(VT2)
Drahovzalová Renata2. hodspojeno (Pš S)ANJ1.A8 (A2)(p02)
5. hodsupl. (Pš S)ANJ1.B4 (A2)(105)přespočetná hod.
Chobot Ondřej1. hodnavíc ICT4.A8 (A2)(VT1)za odpadlou
1. hododpadáICT4.A8 (A1)zrušeno
2. hodnavíc ICT4.A8 (A2)(VT1)za odpadlou
2. hododpadáICT4.A8 (A1)zrušeno
Kejklíček Jan5. hodsupl. (Sl PN)FYZ2.A8(p01)přespočetná hod.
6. hodsupl. (Sl PN)FYZ2.A4(p03)přespočetná hod.
Kohoutek Martin6. hodsupl. (Šu PN-L)ZMP6.A8(106)dozor
Korejtková Adéla1. hodsupl. (Pš S)ANJ8.A8 (A1)(102)přespočetná hod.
před 3. hod dohled 1. patro
Králová Martina2. hodzměna ANJ7.A8 (A2)(101)
Krátká Milena4. hodzměna NEJ1.A4 (N)(101)
4. hodspojeno (No S)FRJ1.A4 (F)(101)
Krátký Lubomír3. hodsupl. (Šu PN-L)ZMP4.A8(106)dozor
Müller Michal3. hodvýměna <<DEJ3.B4(105)z 10.12. 2. hod
Roučová Petra5. hodsupl. (Šu PN-L)ZMP1.A4(106)dozor
Rytinová Naděžda1. hodnavíc CHE4.A8 (A1)(LCh)za odpadlou
1. hododpadáCHE4.A8 (A2)zrušeno
2. hodnavíc CHE4.A8 (A1)(LCh)za odpadlou
2. hododpadáCHE4.A8 (A2)zrušeno
Šancová Radkapřed 5. hod dohled 1. patro
Šandová Irena4. hodzměna RUJ3.B4 (R)(p01)
6. hodspojeno (No S)FRJ2.A8 (FN)(203)
Škarková Jana2. hodspojeno (Šu PN-L)TEV8.A8 (d)(TV)
Změny v rozvrzích tříd:
1.A82. hodANJA2(p02)spojíDrahovzalová Renata(Pš)
2.A84. hodANJA1(S)suplujeČáslavová Ilona(Pš)
5. hodFYZ(p01)suplujeKejklíček Jan(Sl)
6. hodFRJFN(203)spojíŠandová Irena(No)
4.A81. hodCHEA1(LCh)navícRytinová Naděžda
1. hodICTA2(VT1)navícChobot Ondřej
1. hodICTA1odpadá(Ch)
1. hodCHEA2odpadá(Ry)
2. hodCHEA1(LCh)navícRytinová Naděžda
2. hodICTA2(VT1)navícChobot Ondřej
2. hodICTA1odpadá(Ch)
2. hodCHEA2odpadá(Ry)
3. hodZMP(106)suplujeKrátký Lubomír(Šu)
1.A44. hodNEJN(101)změnaKrátká Milena
4. hodFRJF(101)spojíKrátká Milena(No)
5. hodZMP(106)suplujeRoučová Petra(Šu)
1.B42. hodFYZ(p01)suplujeČábelová Kristýna(Sl)
3. hodNEJN(205)změnaBěláková Jaroslava
3. hodRUJR(205)spojíBěláková Jaroslava(No)
5. hodANJA2(105)suplujeDrahovzalová Renata(Pš)
6.A86. hodZMP(106)suplujeKohoutek Martin(Šu)
2.A46. hodFYZ(p03)suplujeKejklíček Jan(Sl)
7.A82. hodANJA2(101)změnaKrálová Martina
3.A45. hodANJN2(VT2)změnaČáslavová Ilona
3.B43. hodDEJ(105)výměna <<Müller Michalz 10.12. 2. hod
3. hodBIOvýměna >>na 10.12. 2. hod
4. hodRUJR(p01)změnaŠandová Irena
8.A81. hodANJA1(102)suplujeKorejtková Adéla(Pš)
2. hodTEVd(TV)spojíŠkarková Jana(Šu)
7. hodSCF4S2aodpadá(Sl)
8. hodSCF4S2aodpadá(Sl)
4.A47. hodSCF4S2aodpadá(Sl)
8. hodSCF4S2aodpadá(Sl)
4.B47. hodSCF4S2aodpadá(Sl)
8. hodSCF4S2aodpadá(Sl)

MAT olympiáda kategorie A - místnost 103 dohled MAT olympiáda: 1.h Ds, 2.h Zr, 3.h Hd, 4.h (do konce) Kp