Gymnázium Kolín
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 6. 6.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.A8 ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP ŠvP
2.B4 E E E E E E E E E E E
8.A8 SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV
4.A4 SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV
4.B4 SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adámková Martina .. .. - - .. - .. - - - -
Čáslavová Ilona .. - Se .. - - - - - - -
Drahovzalová Renata - - - .. .. .. - - - - -
Hoppová Renata .. - .. .. - - .. - - - -
Kadlecová Pavlína - - - - - - - .. - - -
Kašparová Hana - - - .. - .. .. - - -
Korejtková Adéla .. .. .. - - Kl .. .. - - -
Paula Tomáš .. - .. - - Se .. .. - - -
Petránková Šafarčíková Lucie - - - - - - - - - - -
Plašilová Daniela .. .. .. .. .. .. - - - - -
Rytinová Naděžda - - .. - .. - - - - - -
Špinková Monika .. Ko Kl - - - - - - -
Šuchová Olga - .. - - .. .. - - -
Švimberská Dita - - - An - Čb .. .. - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Antoš Pavel
4 supl. (Šv SN) FYZ 6.A8 203 za odpadlou
6 odpadá FYZ 2.B4
před 8. hod dohled přízemí  
Běláková Jaroslava
1 navíc DEJ 1.A4 107 za odpadlou
1 odpadá NEJ 2.B4 (N)
7 změna SDE2 8.A8 (4S2a)+
8 změna SDE2 8.A8 (4S2a)+
Čábelová Kristýna
6 supl. (Šv SN) MAT 3.B4 105 za odpadlou
Černá Michaela
4 navíc ZSV 5.A8 202 za odpadlou
Hladíková Pavlína
2 odpadá MAT 2.B4
Chobot Ondřej
9 změna PRG 8.A8 (4S2d)+
10 změna PRG 8.A8 (4S2d)+
před 6. hod dohled 2. patro  
Kohoutek Martin
3 navíc BIO 6.A8 203 za odpadlou
4 odpadá BIO 4.B4
Kotyková Jiřina
1 výměna << VYV 3.A8 p02 z 7.6. 3. hod
2 supl. (Šp S) CJL 4.A8 201 za odpadlou
7 přesun >> VYV 6.A8 na 5.6. 1. hod
8 přesun >> VYV 6.A8 na 5.6. 2. hod
před 5. hod dohled 2. patro  
Králová Martina
1 odpadá ANJ 4.A4 (A2)
3 supl. (Šp S) HUV 3.A8 p02 dozor
3 odpadá ANJ 1.A8 (A1)
6 spojeno (Kj SN) ANJ 3.A8 (A1) p02
před 6. hod dohled přízemí  
Krátká Milena
7 změna SNJ 8.A8 (S2z)+
8 změna SNJ 8.A8 (S2z)+
Krátký Lubomír
1 odpadá NEJ 8.A8 (N)
5 supl. (Kp SN) MAT 6.A8 203 dozor
Matějková Jana
před 4. hod dohled 1. patro  
Millerová Lenka
1 odpadá FRJ 8.A8 (F)
7 změna SFJ 8.A8 (S2x)+
8 změna SFJ 8.A8 (S2x)+
Müller Michal
1 odpadá RUJ 2.B4 (R)
2 přesun << DEJ 3.B4 105 z 5.6. 5. hod
2 přesun >> CJL 3.B4 na 9.6. 2. hod
5 navíc CJL 3.B4 105 za odpadlou
Myšáková Eva
3 odpadá MAT 4.B4
4 navíc FYZ 3.A4 103 za odpadlou
4 odpadá FYZ 8.A8
před 5. hod dohled 1. patro  
Novák Ivo
4 odpadá CJL 2.B4
5 odpadá CJL 4.B4
Nováková Jana
1 odpadá RUJ 8.A8 (R)
6 odpadá RUJ 4.B4 (R)
7:55 - 8:15 pohotovost 1.h  
Podveská Zuzana
1 navíc MAT 3.A4 103 přespočetná hod.
Roučová Petra
1 výměna >> BIO 3.A8 na 7.6. 3. hod
Seidlová Markéta
1 odpadá ANJ 4.B4 (R)
2 odpadá ANJ 1.A8 (A2)
3 spojeno (Čá SN) ANJ 3.B4 (N) 105
6 supl. (Pa SN) ZMP 2.A8 102 do úvazku
6 odpadá ANJ 4.B4 (N)
Spoustová Lenka
5 odpadá VYV 1.A8
6 odpadá VYV 1.A8
Spudil Josef
2 odpadá FYZ 4.A4
Šancová Radka
9 změna SCJ 4.B4 (4S2e)+
10 změna SCJ 4.B4 (4S2e)+
před 5. hod dohled přízemí  
Šuchová Olga
2 navíc ZMP 6.A8 203 za odpadlou
2 odpadá ZMP 8.A8
před 2. hod dohled 2. patro  
Těmínová Jitka
2 odpadá CJL 1.A8 (A1)
3 odpadá CJL 1.A8 (A2)
4 supl. (Šp S) DEJ 2.A8 102 za odpadlou
Zachař Ivo
7 změna SVS 8.A8 (4S2c)+
8 změna SVS 8.A8 (4S2c)+
Zrůstová Jana
5 odpadá MAT 8.A8 (A2)
6 odpadá MAT 8.A8 (A1)
Změny v rozvrzích tříd
1.A8
1. - 11. les. škola v přírodě
2.A8
4 DEJ 102 supluje (Šp)
6 ZMP 102 supluje Se (Pa)
3.A8
1 VYV p02 výměna << Ko z 7.6. 3. hod
1 BIO výměna >> na 7.6. 3. hod
3 HUV p02 supluje Kl (Šp)
6 ANJ A1 p02 spojí Kl (Kj)
4.A8
2 CJL 201 supluje Ko (Šp)
7 TEV ch odpadá (Hp)
7 TEV d odpadá (Ad)
5.A8
4 ZSV 202 navíc Čr
4 ANJ A1 odpadá (Dr)
4 ANJ A2 odpadá (Pš)
1.A4
1 DEJ 107 navíc Bk
1 TEV ch odpadá (Pa)
1 TEV d odpadá (Ad)
1.B4
1 TEV ch odpadá (Hp)
7 ZMP odpadá (Pa)
6.A8
2 ZMP 203 navíc Šu
2 ANJ A1 odpadá (Pš)
2 ANJ A2 odpadá (Kj)
3 BIO 203 navíc Kh
3 TEV ch odpadá (Pa)
3 TEV d odpadá (Hp)
4 FYZ 203 supluje An (Šv)
5 MAT 203 supluje (Kp)
7 VYV přesun >> na 5.6. 1. hod
8 VYV přesun >> na 5.6. 2. hod
2.A4
8 TEV ch odpadá (Pa)
8 TEV d odpadá (Kc)
2.B4
1. - 11. les. exkurze
7.A8
7 SZE 3S2a odpadá (Šu)
7 SDG S2y odpadá (Kp)
8 SZE 3S2a odpadá (Šu)
8 SDG S2y odpadá (Kp)
3.A4
1 MAT 103 navíc Pv
1 ANJ A1 odpadá (Čá)
1 ANJ A2 odpadá (Kj)
4 FYZ 103 navíc My
4 TEV d odpadá (Šu)
4 TEV ch odpadá (Hp)
7 SZE 3S2a odpadá (Šu)
7 SAJ 3S2c odpadá (Kj)
7 SDG S2y odpadá (Kp)
8 SZE 3S2a odpadá (Šu)
8 SAJ 3S2c odpadá (Kj)
8 SDG S2y odpadá (Kp)
3.B4
2 DEJ 105 přesun << z 5.6. 5. hod
2 CJL přesun >> na 9.6. 2. hod
3 ANJ N 105 spojí Se (Čá)
5 CJL 105 navíc
5 TEV ch odpadá (Ad)
5 TEV d odpadá (Pš)
6 MAT 105 supluje Čb (Šv)
7 SZE 3S2a odpadá (Šu)
7 SAJ 3S2c odpadá (Kj)
7 SDG S2y odpadá (Kp)
8 SZE 3S2a odpadá (Šu)
8 SAJ 3S2c odpadá (Kj)
8 SDG S2y odpadá (Kp)
8.A8
1. - 11. les. studijní volno
4.A4
7 SDG S2y odpadá (Kp)
8 SDG S2y odpadá (Kp)
1. - 11. les. studijní volno
4.B4
1. - 11. les. studijní volno
Pedagogický dohled u třídy:
1.A8
Hodina: 1. - 11. les., Učitel: Hoppová Renata, Švimberská Dita
2.B4
Hodina: 1. - 11. les., Učitel: Adámková Martina, Rytinová Naděžda

V případě (dosud nejistého) příchodu Mgr. Drahovzalové se suplování za ni ruší.