Gymnázium Kolín
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 5. 12.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.A4 Absc
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Běláková Jaroslava - - Ks Sp .. .. - - - -
Hladíková Pavlína Čr Kr - .. .. - .. - - - -
Rytinová Naděžda - - - - - - - - - - -
Šancová Radka - .. Ko .. Pa - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Adámková Martina
5 navíc TEV 3.B4 (ch) TV
5 změna TEV 3.B4 (d) TV
před 1. hod dohled přízemí  
Černá Michaela
1 supl. (Hd SN) OBV 4.A8 p02 za odpadlou
Hančová Lucie
6 odpadá FRJ 2.A4 (F)
Hoppová Renata
5 odpadá TEV 3.B4 (ch) zrušeno
Kosinová Ludmila
4 spojeno (Bk SN) NEJ 3.B4 (N) 106
Kotyková Jiřina
3 supl. (Šc OČR) VYV 4.A8 p05 za odpadlou
4 navíc CJL 8.A8 p04 za odpadlou
4 odpadá CJL 8.A8 (neM) zrušeno
5 navíc CJL 8.A8 p04 za odpadlou
5 odpadá CJL 8.A8 (M) zrušeno
před 8. hod dohled přízemí  
Krupková Lucie
2 supl. (Hd SN) CJL 3.B4 104 za odpadlou
Křičková Jitka
3 supl. (Bk SN) MAT 2.B4 p01 za odpadlou
Müller Michal
7:50 - 8:10 pohotovost 1.h  
Paula Tomáš
5 supl. (Šc OČR) ZMP 2.B4 p01 za odpadlou
12:40 - 13:00 jídelna, 6.h  
Spudil Josef
5 supl. (Bk SN) DEJ 3.A4 p03 dozor
Změny v rozvrzích tříd
4.A8
1 OBV p02 supluje Čr (Hd)
3 VYV p05 supluje Ko (Šc)
5.A8
7 MAT odpadá (Hd)
2.A4
7 DEJ odpadá (Bk)
6. les. Obecná absence třídy
2.B4
3 MAT p01 supluje (Bk)
5 ZMP p01 supluje Pa (Šc)
7.A8
2 CJL A2 odpadá (Šc)
4 CJL A1 odpadá (Šc)
3.A4
5 DEJ p03 supluje Sp (Bk)
3.B4
2 CJL 104 supluje Kr (Hd)
4 NEJ N 106 spojí Ks (Bk)
5 TEV ch TV navíc Ad
5 TEV d TV změna Ad
5 TEV ch odpadá (Hp)
8.A8
4 CJL p04 navíc Ko
4 MAT M odpadá (Hd)
4 CJL neM odpadá (Ko)
5 CJL p04 navíc Ko
5 MAT neM odpadá (Hd)
5 CJL M odpadá (Ko)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou