Gymnázium Kolín
v

Změny v rozvrhu Tuesday 19. 11.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bořek Lukáš - - <> Zr - -
Čechová Martina - - My - - -
Müller Michal -
Novák Ivo -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Holcmanová Zuzana
13:35 - 13:55 jídelna, 7.h  
Myšáková Eva
6 supl. (Če OČR) MAT 1.B4 p02 za odpadlou
Piknerová Vlasáková Magdalena
6 výměna << DEJ 3.A8 202 z 20.11. 3. hod
Zrůstová Jana
7 supl. (Bř Absc) MAT 5.A8 p01 za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
3.A8
6 DEJ 202 výměna << Pi z 20.11. 3. hod
6 HUV výměna >> na 20.11. 3. hod
5.A8
7 MAT p01 supluje Zr (Bř)
1.B4
6 MAT p02 supluje My (Če)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

Stav změn rozvrhu je závazný v eletronické verzi (WWW stránky); aktuálnost výtisku nelze vždy zaručit.