Gymnázium Kolín
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 20. 1.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.B4 A A A A A A A A A A A
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Adámková Martina .. - - .. - - .. - - -
Antoš Pavel Hd .. - - - .. - .. - - -
Čáslavová Ilona .. Se Kj - .. - - - -
Chobot Ondřej .. .. .. - - - - -
Kotyková Jiřina .. - .. .. .. - - - - - -
Macák Marek - - - - - - - - - - -
Müller Michal .. - Dr Kh .. - - - - - -
Paula Tomáš .. - Zr .. - - - .. - -
Plachý Roman - Ro .. .. - .. Ma - - - -
Škarková Jana .. .. - - .. .. - - - - -
Šuchová Olga Šv .. - .. - .. .. - - .. ..
Zachař Ivo - - - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Čáslavová Ilona
2 změna ANJ 1.A4 (A2) DisV
5 změna ANJ 6.A8 (A2) DisV
Čechová Martina
7 změna ZSV 6.A8 DisV
Drahovzalová Renata
3 spojeno (Mü SN) CJL 7.A8 (A2) 104
Hladíková Pavlína
1 supl. (An S) MAT 2.A8 p02 za odpadlou
2 navíc MAT 6.A8 DisV za odpadlou
2 odpadá MAT 6.A8 (A1) zrušeno
4 odpadá MAT 6.A8 (A2) zrušeno
6 odpadá MAT 1.B4
Kašparová Hana
2 změna MAT 5.A8 DisV
Kohoutek Martin
4 supl. (Mü SN) BIO 2.B4 105 za odpadlou
Korejtková Adéla
1 odpadá ANJ 1.B4 (A1)
2 změna ANJ 1.A4 (A1) DisV
3 změna ANJ 5.A8 (A2) DisV
4 spojeno (Čá PN) ANJ 2.A4 (A1) 106
4 změna ANJ 2.A4 (A2) 106
5 přesun << ANJ 1.A8 (A2) 102 z 6. hod
6 přesun >> ANJ 1.A8 (A2) na 5. hod
Krátký Lubomír
3 spojeno (Ch PN) ICT 3.A4 (A1) 205
5 navíc NEJ 8.A8 (N) p03 za odpadlou
Křičková Jitka
před 4. hod dohled přízemí  
Matějková Jana
2 navíc CJL 3.A4 205 za odpadlou
2 odpadá CJL 3.A4 (A1) zrušeno
4 navíc CJL 3.A4 205 za odpadlou
4 odpadá CJL 3.A4 (A2) zrušeno
7 supl. (Pc PN) OBV 4.A8 107 za odpadlou
Myšáková Eva
4 přesun << FYZ 7.A8 104 z 7. hod
7 přesun >> FYZ 7.A8 na 4. hod
před 1. hod dohled 2. patro  
Němec Zdeněk
3 odpadá HUV 1.A4 (H) zrušeno
4 odpadá HUV 1.A4 (H) zrušeno
8 změna HUV 6.A8 (H) DisV
9 odpadá HUV 6.A8 (H) zrušeno
Novák Ivo
3 změna CJL 2.A4 p06
před 1. hod dohled přízemí  
Nováková Jana
5 navíc RUJ 8.A8 (R) UF za odpadlou
Piknerová Vlasáková Magdalena
3 změna CJL 4.A4 203
6 přesun << DEJ 5.A8 DisV z 21.1. 7. hod
Plašilová Daniela
3 změna ANJ 5.A8 (A1) DisV
5 přesun << TEV 3.A4 (d) TV z 9. hod
8 spojeno (Ad SN) TEV 4.A8 (ch) TV
9 přesun >> TEV 3.A4 (d) na 5. hod
před 9. hod dohled přízemí  
před 7. hod dohled 2. patro  
Podveská Zuzana
2 navíc MAT 2.A4 103 přespočetná hod.
Roučová Petra
1 odpadá BIO 6.A8 (A2) zrušeno
2 supl. (Pc PN) BIO 2.A8 p02 za odpadlou
2 odpadá BIO 6.A8 (A2) zrušeno
3 odpadá BIO 6.A8 (A1) zrušeno
4 navíc BIO 6.A8 DisV za odpadlou
4 odpadá BIO 6.A8 (A1) zrušeno
před 7. hod dohled 1. patro  
před 6. hod dohled 2. patro  
Rytinová Naděžda
3 odpadá BIO 1.B4
Seidlová Markéta
3 spojeno (Čá PN) ANJ 2.B4 (N) 105
5 přesun << ANJ 1.A8 (A1) 101 z 6. hod
5 odpadá ANJ 6.A8 (A1) zrušeno
6 navíc ANJ 6.A8 (A1) DisV za odpadlou
6 přesun >> ANJ 1.A8 (A1) na 5. hod
Spudil Josef
6 odpadá MAT 1.A4 zrušeno
Šancová Radka
2 změna CJL 8.A8 (A2) 106
4 odpadá CJL 5.A8 zrušeno
5 přesun << CJL 1.A4 DisV z 7. hod
7 přesun >> CJL 1.A4 na 5. hod
před 3. hod dohled přízemí  
Švimberská Dita
1 supl. (Šu SN) CHE 2.B4 105 za odpadlou
Těmínová Jitka
1 změna DEJ 1.A4 DisV
4 supl. (Pa PN) DEJ 1.A8 102 za odpadlou
Zrůstová Jana
3 supl. (Pa PN) FYZ 8.A8 p03 za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
1.A8
4 DEJ 102 supluje (Pa)
5 ANJ A1 101 přesun << Se z 6. hod
5 ANJ A2 102 přesun << Kj z 6. hod
5 CJL odpadá (Ko)
6 ANJ A1 přesun >> na 20.1. 5. hod
6 ANJ A2 přesun >> na 20.1. 5. hod
2.A8
1 MAT p02 supluje Hd (An)
2 BIO p02 supluje Ro (Pc)
6 TEV d odpadá (Šu)
6 TEV ch odpadá (Šk)
3.A8
6 VYV odpadá (Pc)
4.A8
7 OBV 107 supluje Ma (Pc)
8 TEV ch TV spojí (Ad)
5.A8
1 TEV ch odpadá (Pa)
1 TEV d odpadá (Ad)
2 MAT DisV změna Kp
3 ANJ A1 DisV změna
3 ANJ A2 DisV změna Kj
4 CJL odpadá (Šc)
6 DEJ DisV přesun << Pi z 21.1. 7. hod
6 FYZ odpadá (An)
7 ZMP odpadá (Šu)
1.A4
1 DEJ DisV změna
2 ANJ A1 DisV změna Kj
2 ANJ A2 DisV změna Čá
3 VYV V odpadá (Pc)
3 HUV H odpadá (Nm)
4 VYV V odpadá (Pc)
4 HUV H odpadá (Nm)
5 CJL DisV přesun << Šc z 7. hod
6 MAT odpadá (Sp)
7 CJL přesun >> na 20.1. 5. hod
8 CHE odpadá (An)
9 ZMP odpadá (Pa)
1.B4
1. - 11. les. akce
6.A8
1 CJL A1 odpadá (Ko)
1 BIO A2 odpadá (Ro)
2 MAT DisV navíc Hd
2 MAT A1 odpadá (Hd)
2 BIO A2 odpadá (Ro)
3 CJL A2 odpadá (Ko)
3 BIO A1 odpadá (Ro)
4 BIO DisV navíc Ro
4 MAT A2 odpadá (Hd)
4 BIO A1 odpadá (Ro)
5 ANJ A2 DisV změna Čá
5 ANJ A1 odpadá (Se)
6 ANJ A1 DisV navíc Se
7 ZSV DisV změna Če
8 HUV H DisV změna Nm
9 HUV H odpadá (Nm)
2.A4
2 MAT 103 navíc Pv
2 TEV d odpadá (Šu)
2 TEV ch odpadá (Šk)
3 CJL p06 změna Nk
4 ANJ A1 106 spojí Kj (Čá)
4 ANJ A2 106 změna Kj
2.B4
1 CHE 105 supluje Šv (Šu)
3 ANJ N 105 spojí Se (Čá)
4 BIO 105 supluje Kh (Mü)
7 ZSV odpadá (Čá)
7.A8
1 CJL A1 odpadá (Mü)
3 CJL A2 104 spojí Dr (Mü)
4 FYZ 104 přesun << My z 7. hod
4 TEV ch odpadá (Ad)
4 TEV d odpadá (Šu)
7 FYZ přesun >> na 20.1. 4. hod
3.A4
1 ICT A2 odpadá (Ch)
2 CJL 205 navíc Ma
2 CJL A1 odpadá (Ma)
2 ICT A2 odpadá (Ch)
3 ICT A1 205 spojí (Ch)
4 CJL 205 navíc Ma
4 CJL A2 odpadá (Ma)
4 ICT A1 odpadá (Ch)
5 TEV d TV přesun << z 9. hod
5 TEV ch odpadá (Pa)
9 TEV d přesun >> na 20.1. 5. hod
3.B4
5 TEV ch odpadá (Pa)
5 TEV d odpadá (Šk)
8.A8
2 CJL A2 106 změna Šc
3 FYZ p03 supluje Zr (Pa)
5 RUJ R UF navíc No
5 NEJ N p03 navíc
5 DEJ odpadá (Mü)
10 SZE 4S4c odpadá (Šu)
11 SZE 4S4c odpadá (Šu)
4.A4
1 ZSV odpadá (Šk)
3 CJL 203 změna Pi
10 SZE 4S4c odpadá (Šu)
11 SZE 4S4c odpadá (Šu)
4.B4
10 SZE 4S4c odpadá (Šu)
11 SZE 4S4c odpadá (Šu)
Pedagogický dohled u třídy:
1.B4
Hodina: 1. - 11. les., Učitel: Adámková Martina